Ograniczenia związane pandemią COVID-19

Podczas wizyty postępujemy zgodnie z zasadami DDM – przed i po wizycie dezynfekujemy ręce, używamy maseczek i (w miarę możliwości 😉 utrzymujemy dystans społeczny.